عنوان فعاليت

1- تهيه مشخصات پرسنلی هنرآموزان استان

 

2- برگزاری گردهمائی هنرآموزان استان

(جهت هماهنگی استاندارد دروس)

3- نقد وبررسی استانداردهای جديد (تذهيب وتشعير-نگارگري)

4- برگزاری دوره هاي ضمن خدمت ( گرافيک- نگارگری)

5- بودجه بندي استانداردهاي تذهيب وتشعير-نگارگري

6- برگزاری کارگاه آموزشی هنرآموزان(تذهيب وتشعير-نگارگري)

7- جلسه با مديران

8- تهيه بانکCD  آموزشی

9-   تهيه و بررسي نمونه سوال های امتحانی

10- تهيه بروشور تخصصی هنر

11- دعوت از مولف کتاب

12- دعوت از مسئولين اداره کل ارشاداسلامی و تعامل پی درپی با اداره های ذيربط(صنايع دستی-ميراث فرهنگی و...)

13-نظارت برنحوه انجام ارزشيابی مستمرازطريق بازديد

سرگروهها از واحد آموزشی وبررسی دفاتر کلاس

تهيه گاهنامه -14

15-اطلاع رساني الكترونيكي از طريق وبلاگ تخصصي هنر

www,kardanas.persianblog.ir

 

 

 

۱۳۸٦/۱٠/٢٦ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ توسط firoozfard farkhonde نظرات ()
تگ ها: