- طبق واگیره بر کاغذ شطرنجی طرح را تکمیل و سپس با مداد رنگی ، رنگ آمیزی کنید .

بارم بندی

 1 -  رسم صحیح نقش گره و گسترش آن                          8 نمره

 2 -  رنگ آمیزی مناسب و زیبا                                      7 نمره 3

 -  اجرای تمیز                                                        5 نمره                                                                       جمع بارم 20 نمره  

۱۳۸٧/۱/۳٠ساعت ۸:۳٠ ‎ب.ظ توسط firoozfard farkhonde نظرات ()
تگ ها:

نگارگری 

   - تصویر ارائه شده را بر روی کاغذ A4   در یک کادر مناسب طراحی و قلم گیری نمایید .                                                       بارم بندی

۱ -  رعایت تناسبات و طراحی مناسب                     17 نمره

 2 -  شبیه سازی و زیبایی  چهره                                    10 نمره

 3 -  قلم گیری مناسب                                                  15 نمره

4 -  اجرای تمیز و دقیق                                               8 نمره                                                                         جمع بارم 50 نمره  

۱۳۸٧/۱/۳٠ساعت ۸:٢٧ ‎ب.ظ توسط firoozfard farkhonde نظرات ()
تگ ها:

 * هندسه نقوش

 1- کدام مورد در هنر دوره هخامنشی بیشتر جلب نظر می کند .

الف )   سطله جویانه بودن نقوش                    ب)    نمادین بودن نقوش

 ج  )    عظمت جویانه بودن نقوش                    د )    قرینه بودن نقوش

 2- تزئیناتی که به صورت هندسی و با قواعد مشخص رسم می شوند را چه می گویند .

الف )   هندسه نقوش                     ب)    گره کشی 

 ج  )     گره سازی               د )    گره کاری                            

۳- از زیباترین آثار هنری که به شیوه قرینه سازی  دورانی کار شده است  مربوط به کدام دوره است .

الف )    دوره قبل از اسلام                     ب)     دوره اسلامی               

 ج  )    دوره صفویه                 د )   دوره معاصر                         

۴- سبک معماری چهار طاقی دارای چه تقارن و زاویه ای است .

الف )   تقارن دورانی با زاویه 60 درجه                     

 ب)    تقارن دورانی با زاویه 90 درجه

ج  )    تقارن انعکاسی با زاویه 60 درجه                    

د )    تقارن انعکاسی با زاویه 90 درجه  

۵- کدام گزینه در ارتباط با « نماد حیوان » در طرحهای ایرانی صحیح است .

الف )  نماد قدرت          ب)       نماد تامین منابع غذایی            

  ج  )    نماد زیبایی            د )  هر سه مورد                                

۱۳۸٧/۱/۳٠ساعت ۸:٢۱ ‎ب.ظ توسط firoozfard farkhonde نظرات ()
تگ ها:

 * نگارگری

 1- درچه دوره ای ، مصور کردن کتب با الهام از سنتهای باستانی نگارگری ایران و روم شرقی در ایران متداول شد .

الف )   تیموریان                     ب)     عباسیان          

ج  )  سلجوقیان              د )   صفویه                              

۲- کدام شیوه هنری در دوران سلجوقی بیشتر اجرا شده است .

الف ) ایجاد نقش بر روی کتب                  

ب)    ایجاد نقوش زیبا و طریق بر روی دیوارها

ج  ) ایجاد نقوش با ظرافت و دقت عمل بر روی سفالها      

د )      ایجاد نقش بر روی بناها                           

۳- کدامیک از نسخه های خطی زیر در مکتب بغداد مصور شده است

.الف )   عجایب المخلوقات قزوینی          

 ب)     شاهنامه فردوسی      

ج  )      مقامات حریری        

د )     هر سه مورد                              

۴- در کدامیک از مکاتب نقاشی ، موضوع اصلی انسان است و عناصر دیگر تابع آن نقش است .

الف )   مکتب بغداد                    ب)    مکتب تبریز                

ج  )   مکتب شیراز                 د )    مکتب هرات                             

۵- اولین مدرسه نقاشی در ایران توسط چه کسی احداث گردیده است .

الف )    مستوفی الممالک           ب)  ابوالحسن غفاری          

ج  )   محمد زمان      د )    سلطان محمد                              

۶- تابلوی « بانوی ایرانی » اثر کیست و به کدام شیوه نقاشی شده است .

الف )    کمال الملک – شیوه ایتالیا اصفهان                    

ب)    هادی تجویدی – شیوه صفوی  

ج  )      حسین بهزاد – شیوه صفوی                              

د )      عیسی بهادری – شیوه ایتالیا اصفهان                             

۷- « به کارگیری پرسپکتیو و نو آوری در قلم گیری » از ویژگیهای آثار کدام هنر مند است . الف )  میرزا آقا امامی          ب)    اسماعیل آشتیانی            

ج  )   حسین بهزاد                  د )   حاج مصور الملکی                          

۸- نوع خطوط با ضخامت یکسان در کدامیک از موارد زیر  کاربرد دارد .

الف )   سیم کشی                  ب)      جدول کشی              

 ج  )     بند کشی               د )     هر سه مورد                         

۹- شیوه طراحی جویبار در چه مکتبی به اوج تکامل خود رسید .

الف )  بهبهان                       ب)     قزوین              

ج  )     اصفهان               د )     تبریز                            

۱۰- معروفترین اثر «استاد آقا میری »  کدام است .

الف )   پندپیر                     ب)   تابلوی محراب                 

ج  )   زال و سیمرغ                د )  تابلوی ارعاب                               

۱۳۸٧/۱/۳٠ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ توسط firoozfard farkhonde نظرات ()
تگ ها:

۱- در ارتباط با نقاشی غارها کدام گزینه صحیح است .

الف )  طبیعت گرایانه است                     ب)     ترکیب بندی رعایت نشده است

ج  )    تصاویر روی هم افتاده است           د )     هر سه مورد صحیح است                              

۲- فرهنگ سرخپوستان ، اسکیموها و برخی سیاهپوستان را می نامند .

الف )   پارینه سنگی                      ب)     نمادین             

ج  )   پریمی تیو              د )     سنبلیک                             


ادامه مطلب
۱۳۸٧/۱/۳٠ساعت ٧:٥٩ ‎ب.ظ توسط firoozfard farkhonde نظرات ()
تگ ها:

۱- قدیمی ترین نمونه ی پیکره سازی بدست آمده از ساکنان اولیه ی فلات ایران چیست و در کجا کشف شده است .

الف )  لوحه ی حمورابی – بابل                       ب)    دسته چاقو – شوش

ج  )   مجسمه ی سنگی – شوش                    د )    دسته چاقو – سیلک     


ادامه مطلب
۱۳۸٧/۱/۳٠ساعت ٧:٥٥ ‎ب.ظ توسط firoozfard farkhonde نظرات ()
تگ ها:

*مبانی هنرهای تجسمی

 ۱- کدام گزینه صحیح است .

الف ) نگاه کردن یک رویداد ارادی است                             

ب)  نگاه کردن یک واکنش طبیعی عضو بینایی به نور است

ج  )   دیدن نوعی جستجوی بصری محسوب می شود           

 د )   دیدن یک رویداد ارادی است                               

- کدام گزینه از خصوصیات فیزیکی نیروهای بصری محسوب می شود .

الف )   بافت            ب)   اندازه                 ج  )    تیرگی                د )     هر سه مورد                            

- کدام گزینه در ارتباط با تعریف نقطه در هنرهای تجسمی صحیح می باشد .

الف )  موضوعی ذهنی است                      ب)   بدون تیرگی و روشنی است

 ج  )    چیزی ملموس است                       د )    کاملاً  بی شکل و اندازه است                               

14


ادامه مطلب
۱۳۸٧/۱/۳٠ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ توسط firoozfard farkhonde نظرات ()
تگ ها:
تذهیب ، همچون نقاشی ، دارای مکتبها و دوره های خاصی است ؛ چنانکه می توان از مکاتب سلجوقی ، بخارا ، تیموری ، صفوی و قاجار و شعب مختلف هر مکتب سخن گفت. برای مثال ، در مکتب تیموری ، شعبه های شیراز ، تبریز ، خراسان و ... را می توان تمیز داد و در واقع ، تفاوت در رنگها ، روش قرار گرفتن نقشها در یک صفحه تذهیب و تنظیم نقشها در مکتبهای مختلف ، عامل این تفاوت است.
ادامه مطلب
۱۳۸٧/۱/۳٠ساعت ۱:٥٥ ‎ق.ظ توسط firoozfard farkhonde نظرات ()
تگ ها:
مصوبه هفتصدو پنجاه و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ 3/7/1386موضوع: ایجاد رشته پویانمایی (انیمیشن)  در شاخه فنی و حرفه ای

گرایش مرتبط در دوره دو ساله کاردانی پیوسته پویانمایی ( انیمیشن


ادامه مطلب
۱۳۸٧/۱/٢۸ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ توسط firoozfard farkhonde نظرات ()
تگ ها:

۱-عناصر بصری کدامند؟

 1)نقطه-خط-سطح       2)بافت-رنگ         3)حجم-سایه روشن          4)هر سه مورد
ادامه مطلب
۱۳۸٧/۱/٢۸ساعت ٦:٤٤ ‎ب.ظ توسط firoozfard farkhonde نظرات ()
تگ ها: