سرآغاز هرمنوتیک: تحت تاثیر نهضت اصلاح دینی و تلاشهای مارتین
لوتر رویکرد تفسیری جدیدی به وجود آمد، این رویکرد در عصر روشنگری(قرن 17و18)تقویت
شد و تفسیر متن به غیر از متون مقدس گسترش یافت و زمینه شکل گیری هرمنوتیک عام را
فراهم کرد،بنابراین نهضت اصلاح دینی (قرن 16) را می توان آغاز هرمنوتیگ دانست.

مفهوم شناسی هرمنوتیک:واژه هرمنوتیک از یونان باستان گرفته شده
است. فعل یونانی هرمنوین (تفسیر کردن) ونام یونانی هرمنیا (تفسیر)ریشه این مفهوم
جدیدند.به علاوه ،هرمنوتیک با هرمس،که هم پیام آور و هم مفسر خدایان یونانی بود
،ارتباط دارد.

پیشگامان
هرمنوتیک:
شلایرماخر،دیلتای،هایدگر،گادامر،ریکور،بتی،هرش

 

نمودار رشدی هرمنوتیک در جهار مکتب زیر خلاصه می
شود
:1-هرمنوتیک کلاسیک 2- هرمنوتیک رمانتیک 3- هرمنوتیک فلسفی 4- هرمنوتیک
نئو کلاسیک .

هرمنوتیک در معانی متفاوتی به کار رفته است:1 - هرمنوتیک به
معنای  تفسیر کتاب مقدس 2-هرمنوتیک به معنای هنر فهم 3- هرمنوتیک به معنای مبانی
نظری علوم انسانی 4- هرمنوتیک به معنای پدیدار شناسی وجود .

مبانی فلسفی:1-مبانی متافیزیکی:1-1- رد متافیزیک سنتی رایج  در
فلسفه غرب 2-1- انسان نقطه آغاز شناخت هستی است

.2-مبانی معرفت شناسی : 1-2- از نظر هایدگر حقیقت آشکار شدگی است 2-2-از نظر
گادامر حقیقت خود ارائه کنندگی است.

دلالت های تربیتی هرمنوتیک

ویژگی فرآیند تعلیم و تربیت:1-فرآیند تعلیم و تربیت به وسیله
سنت محدود می شود 2-فرآیند تعلیم و تربیت فرآیندی زبانی است 3-فرآیند تعلیم و تربیت
فرآیندی تولیدی است 4- فرآیند تعلیم و تربیت فرآیندی پرسشگرانه است .

هدف تعلیم وتربیت: هدف تعلیم و تربیت جدای از دیگر اهداف نیست
و همیشه فهم انسان از 1- ماهیت خود 2- هدف انسان از زندگی و نیز ماهیتی که به تبع
آن برای تعلیم و تربیت قائل هستیم ، همراه هستند .

روش تعلیم و تربیت : ارتباطی که از طریق آن انسان هستی خود را
تحقق می بخشد ، رابطه ای مبتنی بر گفتگو است بنابراین روشهای مختلفی مانند سمینار،
آزمایشگاه ، بحث گروهی و تعامل گروههای کوچک و غیره با جهت گیری به سوی گفتگو می
تواند اجرا شود .

۱۳٩٢/۱/٢۳ساعت ٢:۱٦ ‎ق.ظ توسط فرخنده فیروزفرد نظرات ()
تگ ها: هرمنوتیک