1-تدوين برنامه عملياتي رشته نقاشي سال تحصيلي 84- 85

2-تهيه بانك اطلاعات هنرآموزان استان گلستان رشته نقاشی

۳- درخواست برگزاري گردهمايي هنرآموزان درآذرماه سال جاری

4-درخواست كتاب (رنگ دل) که شامل مجموعه آثار هنری بانوان استان گلستان از انجمن علمي هنر  برای  تشويق هنر جويان و هنرآموزان و همچنين برای تجهيزکتابخانه های  هنرستانهای دخترانه كاردانش استان

 

5-آمار هنرجويان رشته نقاشي و نگارگري استان به تفكيك سال دوم وسوم

 

6- بررسي نتايج امتحان پايه دوم وسوم سال 84-83 نقاشي

۱۳۸٤/۸/٢٧ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ توسط فرخنده فیروزفرد نظرات ()
تگ ها: