بسمه  تعالي

صورت جلسه گردهمايي هنرآموزان رشته ( نقاشي_ تذهيب و تشعير_نگارگري_گرافيگ كامپيوتر)

 گروه هاي آموزشي  _  آذر ماه   1385 شاخه كاردانش- گرگان- استان گلستان

                                        

 

 

 

 

 

 

دستور جلسه

1-     ارزيابي فعاليت هاي آموزشي بر اساس بوجه بندي استانداردهاي مهارتي

2-     بررسي و تبادل نظر پيرامون آموزش و روش تدريس هماهنگ استاندارد مهارتي

3-     بررسي راهكارهاي مطلوب جهت كسب مؤفقيت بيشتر هنرجويان در مسابقات علمي و كاربردي سال  86 -  85

4-     ارائه گزارش دوره هاي ضمن خدمت  تابستان   85

 

مدعوين

 

 

هنرآموزان  رشته هاي مهارتي هنر(نقاشي –نگارگري- تذهيب وتشعير-گرافيك كامپيوتر) كارشناس آموزش اداره ارشاد(خانم اشراقي) در  سطح استان

شرح فعاليت

- جلسه راس ساعت  9  صبح  با تلاوتي چند از آيات قرآن مجيد  آغاز شد.

خانمها  حسيني – فيروز فرد و مدير محترم اجرايي آقاي مير اسداللهي

 

در مورد اهداف جلسه توضيحاتي دادند و همچنين در مورد مؤفقيت   بيشتر هنرجويان و نحوه شركت در آزمون و نحوه اجراي آن ، توضيحات كاملي دادند تا هنرجويان مؤفقيت بيشتري پيدا كنند.

  فعاليت هنرجويان رشته هاي مهارتي است نظراتي را ابراز نمودند :

1- گزارش فعاليتهااي گروه هنردر سال  تحصيلي جاري .                         2- هنرآموزان  دو  نمونه سؤال طرح نموده  و به گروه هاي آموزشي استان بفرستند. 

  3-جهت هماهنگي  بيشتر شهرستان ها و مؤفقيت هنرجويان در آزمون نهايي استاني.

4-  .معرفي رشته هاي جديد هنري وبررسي توانايي همكاران اعم از( حجم –سفالگري-معرق-بازيگري –طراحي صحنه ).

5-  تقاضاي دعوت از مولف كتب گرافيك ( آقاي ارواحي آذر).

6- تكميل بانك اطلاعاتي هنر آموزان نقاشي- گرافيك – نگارگري – تذهيب و تشعير) 

7- سرگروه محترم در مورد چگونگي تشكيل كلاس هاي ضمن خدمت به صورت متمركز و حضورهنرآموزان در كلاس هاي ضمن خدمت گزارش داده شد.

8- تشريح ملاكهاي داوري نگارگري  براي جشنواره هنري سا ل جاري .

9- توزيع اطلاعاتي در رابطه با موزه ميرعماد تهران به هنرآموزان.

10-اعتراض هنرآموزان به حذف رشته نقاشي در كاردانش.

 

پيشنهادات

1-     طرح دو  نمونه سؤال توسط هنرآموزان.

2-     برگزاري جلسه با حضور مسؤلان محترم سازمان جهت پاسخ گويي.

3-     جلسات ويژه هنرآموزان در هنرستان هاي مختلف استان برگزار شود.

4-     سرگروه ها بازديد بيشتري از هنرستان هاي استان ها .

5-     جلسات ويژه با مديران هنرستان هاي كاردانش استان.

مصوبات جلسه

1-     طرح دو  نمونه سؤال توسط هنرآموزان.

2-     برگزاري جلسه با حضور مسؤلان محترم سازمان جهت پاسخ گويي.

3-     سرگروه ها بازديد بيشتري از هنرستان هاي استان ها .

4-     جلسات ويژه با مديران هنرستان هاي كاردانش استان.

 

دستور جلسه آينده

 

 

متعاقباً  اعلام  خواهد  شد .

مجریان جلسه : سرگروه آموزشی هنر  استان گلستان   1 - فرخنده فیروزفرد

2- اقدس سادات حسینی                    

 

۱۳۸٥/۱٠/٢٧ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ توسط فرخنده فیروزفرد نظرات ()
تگ ها: