* هندسه نقوش

 1- کدام مورد در هنر دوره هخامنشی بیشتر جلب نظر می کند .

الف )   سطله جویانه بودن نقوش                    ب)    نمادین بودن نقوش

 ج  )    عظمت جویانه بودن نقوش                    د )    قرینه بودن نقوش

 2- تزئیناتی که به صورت هندسی و با قواعد مشخص رسم می شوند را چه می گویند .

الف )   هندسه نقوش                     ب)    گره کشی 

 ج  )     گره سازی               د )    گره کاری                            

۳- از زیباترین آثار هنری که به شیوه قرینه سازی  دورانی کار شده است  مربوط به کدام دوره است .

الف )    دوره قبل از اسلام                     ب)     دوره اسلامی               

 ج  )    دوره صفویه                 د )   دوره معاصر                         

۴- سبک معماری چهار طاقی دارای چه تقارن و زاویه ای است .

الف )   تقارن دورانی با زاویه 60 درجه                     

 ب)    تقارن دورانی با زاویه 90 درجه

ج  )    تقارن انعکاسی با زاویه 60 درجه                    

د )    تقارن انعکاسی با زاویه 90 درجه  

۵- کدام گزینه در ارتباط با « نماد حیوان » در طرحهای ایرانی صحیح است .

الف )  نماد قدرت          ب)       نماد تامین منابع غذایی            

  ج  )    نماد زیبایی            د )  هر سه مورد                                

۱۳۸٧/۱/۳٠ساعت ۸:٢۱ ‎ب.ظ توسط فرخنده فیروزفرد نظرات ()
تگ ها: