نگارگری 

   - تصویر ارائه شده را بر روی کاغذ A4   در یک کادر مناسب طراحی و قلم گیری نمایید .                                                       بارم بندی

۱ -  رعایت تناسبات و طراحی مناسب                     17 نمره

 2 -  شبیه سازی و زیبایی  چهره                                    10 نمره

 3 -  قلم گیری مناسب                                                  15 نمره

4 -  اجرای تمیز و دقیق                                               8 نمره                                                                         جمع بارم 50 نمره  

۱۳۸٧/۱/۳٠ساعت ۸:٢٧ ‎ب.ظ توسط فرخنده فیروزفرد نظرات ()
تگ ها: