از احجام ساده یکی را انتخاب کرده و طرحی ساده ترسیم کنید. سایه هایی
که بر روی مدل مشاهده می کنید از روشن ترین تا تیره ترین درجه آن را
به صورت تفکیک شده و قابل تشخیص از هم ترسیم کنید. دقت کنید که
خاکستریهای مختلف به وسیله خط از هم جدا نشوند.

۱۳۸٧/٢/٢٦ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ توسط فرخنده فیروزفرد نظرات ()
تگ ها: