1 – موضوع اصلی مبانی هنرهای تجسمی چیست؟

الف) ساختن آثار هنرهای تجسمی
ب) فهمیدن آثار هنرهای تجسمی
ج) ساختن و فهمیدن آثار هنرهای تجسمی
د) برقراری ارتباط با هنرهای تجسمی
 

 

  2 – کدام گزینه می تواند اطلاعات کامل تر و با ارزش تری از دنیای قدم را در اختیار بشر امروز قراردهد؟

 

۱۳۸٧/۱٠/٢٤ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ توسط فرخنده فیروزفرد نظرات ()
تگ ها: