شماره

مهارت نگارگری کداستاندارد  38-5/1.-ف.ه

ساعت نظری

ساعت عملی

بارم تئوری

بارم عملی

 

 

 

1

توانایی رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در حین انجام کار

2

10

1

5/1

 

 

 

  2

توانایی شناخت ابزار و مواد موردنیاز نگارگری

8

12

1

75/1

 

 

 

 

   3

 توانایی بوم سازی و رنگ کردن کاغذ و مقوا با رنگهای گیاهی و ساخت کاغذ ابر وباد

10

20

25/1

3

 

 

 

 

  4

توانایی طراحی از طبیعت بیجان

 

10

70

25/1

10

 

 

 

  5

توانایی طراحی از طبیعت زنده

 

8

85

1

5/8

 

 

 

 

توانایی طراحی از انسان

 

8

90

1

9

 

 

 

   7

توانایی انجام ترکیب بندی و کمپوزیسس

ون در مکاتب مختلف نگارگری ایران

6

70

1

7

 

 

 

  9

توانایی طراحی و ترکیب نقوش سنتی (تذهیب)و نقوش حیوانی (تشعیر) و هندسه نقوش و طرحهای گره چینی

6

55

1

5/5

 

 

 

10

توانایی ساخت  انجام   قلم گیری در نگارگری(فیگور- طرحهای گیاهی- حیوانی و .....) با توجه به مکاتب نگارگری

6

85

1

5/8

 

 

 

11

توانایی ساخت رنگهای سنتی (اصلی و ترکیبی) مورد استفاده در نقاشی ایرانی و رنگ گذاری اثر

10

55

25/1

5/5

 

 

 

12

توانایی اجرای تکنیک ساخت و ساز (پرداز)در اجرای فیگور و نقوش گیاهیو جانوری

4

54

5/3

5/5

 

 

 

13

توانایی آهار و مهره کردن نشاسته زدن و استفاده از (طلا) طلا اندازی و جدول کشی

4

40

25/3

4

 

 

 

14

توانایی مثنی برداری و مستند سازی از آثار اساتید در مکاتب مختلف نگارگری

6

45

1

5/4

 

 

 

 

 

 

 

 

15

توانایی حفظ و نگهداری ابزار آن و رنگهای مصرفی در نگارگری

2

4

25/.

75/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۳۸٧/۱٠/٢۸ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ توسط فرخنده فیروزفرد نظرات ()
تگ ها: