)انواع کاغذها را نام ببرید؟

2)- عوامل موثر در خستگی را نام ببیرید؟

3)- چرا نقوش جانوری با ورود اسلام گسترش  یافت؟

4)- برجسته ترین و زیباترین آثارهنری ایران را نام ببرید؟

5)- قدیمی ترین روشهای که انسان برای بیان احساسات خود به کار گرفته است ؟

الف-- فلز کاری                    ج-  نقاشی                                       

ب طراحی                            د-سفالگری

 


6)- در طراحی تشعیر باید چه نکاتی را رعایت کرد؟

7)- در طراحی پرندگان چند جزء اصلی را باید توجه کرد؟

8)- خط تصویری راچه می نامند؟

9)- طراحی حیوانات به چند دسته تقسیم می شوند ، نام بیرید؟

10)- قدیمی ترین نقاشیهای روی دیوار در فلات ایران کجا میباشد؟

 (11)-  ابزارهای مختلف طراحی را نام ببرید؟

12)- قرنیه سازی دورانی را توضیح دهید؟

13)- چه عاملی باعث حضور حیوانات در آثار بشری شده است ؟

14)- بدن حیوانات از کدام اشکال هندسی بیشتر در طراحی استفاده می شود؟

15)- تشعیر را تعریف کنید؟

16)- انواع آثار هنری در دوره ساسانی را نام ببرید؟

17)- کدام حیوانات  در بین النهرین از جایگاه خاصی برخوردار هستند؟

18)- تابلوی (روز سوم آفرینش) اثر کدام هنرمند است؟

19)- انواع حیواناتی که در نگارگری به تصویر شیده شده اند را نام ببرید؟(هر مورد دو     مثال)

 

 

20--در یک کادر 25×20   طرح پرنده رابکشید.(14نمره)

الف- رعایت تناسب وترکیبدر  آناتومی پرنده

ب-اجرای بافت و ساخت وساز بدن پرنده

ج-- رعایت قلم گیری

د- طرح مورد نظر را با پرنده خیالی ترکیب نمائید

 

 

۱۳۸۸/۱/٢٩ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ توسط فرخنده فیروزفرد نظرات ()
تگ ها: